18+

น้องไอย เรื่องเสียว 18+

น้องไอย เรื่องเสียว 18+

น้องไอย เรื่องเสียว 18+ “ร้อนชิบหายเลยโว้ย” กูคิดในใจ ให้ตายสิวะ ทําไมอากาศที่กรุงเทพมันร้อนอยางนี ไมไหวแล้ววะ ไปหาไอ้ เหียจุกดีกวา ไอ้จุกมันเป็นเพื่อนกูเองทํางานอยูกับญาติห่างๆ ของมันที่รีสอร์ทแถวๆ ชายทะเลจังหวัดระยอง

“อ้าว ไปไงมาไงละ พี่เปี๊ยก” ไอ้จุกทักทายกูอยางดีใจ เออ กูร้อนเว้ย ขอมาพักอยูกับมึงหน่อยได้ไหมล่ะ กูถามแบบไม่เอาคําตอบ

เพราะจากนันกูกเหวี่ยงกระเป๋าลงไปมุมห้องกอนจะล้มตัวนอนกระดิกเท้าบนเตียงมันทันที และกรนครอก หลับไปในเวลาต่อมาไม่นาน ไอ้จุกได้แตทําตาปริบๆ พึมพําอะไรไมรู้เรื่อง

พอกูตื่นมาอีกทีกมืดแล้ววะ เห็นไอ้จุกนังหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกเมาส์ กกๆๆๆ พลางสงเสีงหัวเราะ ฮิ ฮิ “ทําเหียไรวะ ไอ้จุก” ไอ้จุกหัวร่อร่า มันส่ายหัว แตยังไม่ทันจะบอกอะไร กูกพอจะเดาได้

ไอ้ห่านี่มันกาลังดูภาพจากกล้องวีดีโอที่มันคงต่อมาจากห้องพักของแขกคนใดคนหนึ่งตอนนี้มีแหมมผมทองกำลังนอนอยู่บนเตียงกับคู่ขาอ้วนฉุของมัน

กูชักสนใจแลบลินเลียปาก
“ไอ้หา ยอดจริง นี่สดหรือแห้งวะ”
“สดสิพี่เปี๊ยก ตอตรงมาจากห้องพักเลยละ ผมซ่อนกล้องเอาไว้ในห้องพักทุกห้องในรีสอร์ทเองแหล่ะ ฮิ ฮิ”

กูตบหัวมันดังฉาด ไอ้หา มีของดีๆ อยางนี ่้เสือกไม่บอกกู ปล่อยให้นอนอุตุอยูได้ กูจ้องจอคอมฯ เป๋งหวังว่า จะได้เห็นอะไรดีๆ บ้าง แตแมงเอ๊ยเซ็งฉิบ เพราะถ่างตาดูตั้งนานก็ไม่เห็นพวกแม่งทําห่าอะไรกันเลยกูเฝ้าดู จนงวง หิวกหิวกเลยตัดสินใจเดินออกไปหาอะไรแดกหนอยดีกว่า

ตอนนั้นที่โต๊ะพนักงานต้อนรับที่วางเปลา (เพราะไอ้เหียจุกแมงเสือกแวบหนีไปถํามอง) มีคนกลุมหนึ่งยืนรออยู่พอเห็นกูเดินออกมา กสงเสียงเรียกเอะอะ สงสัยคิดวากูเป็นพนักงานต้อนรับมัง ทีแรกกูไมอยากสนใจ แตพอสายตากูเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคุ้นๆหน้าวะ เป็นนางแบบ ดารา อะไรนี่แหละ กูเลยเปลี่ยนใจ
เดินเกร่เข้าไปหาทันที “มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ”

“มีห้องวางไม๊ น้องชาย” ไอ้หนวดคนหนึ่งถามกู มันบอกวาเป็นกองถ่ายแบบ มาถายแบบที่หาดแถวนี พอดีโรงแรมที่ติดตอไว้ไมวางกเลยต้องแวะมาถามที่พักมาเรื่อยๆ แตหน้านีพวกฝรังมากนพรึ่บ เลยหาไม่ คอยได้กูฟังบ้างไมฟังบ้าง สายตาวนเวียนไปยังอีนางแบบลูกครึ่งที่กูคลับคล้ายคลับคลาวาชื่อไอยอะไรนี่แหละ

อีหา สวยชิบหาย หน้าขาวผองเป็นยองใย ดูใกล้ๆ อยางนีกูยังไมเห็นสิวเสียนริวรอยใดๆ ที่จะทําให้ใบหน้า ของมันมีตําหนิเลยวะ ผิวก็ทั้งขาวทั้งเนียนน่าขยําขยีไปทังตัว ควยกูเริมขยายตัวพองขึนโดยอัตโนมัติ

แตมันพอเห็นกูมองหนอย ทําเป็นสะบัดหน้าเดินหนีออกไปจากสายตากูซะนี่
หยิงนักนะ อีไอย ไมหลบเปลายังสงเสียงแข็งๆ บอกไอ้หนวด
“ไอยไมอยากพักที่นี่คะ พี่ชาติ เราไปหาที่อื่นเถอะ”
“โธ ไอย นี่กดึกแล้ว พี่วาที่ทางที่นี่กดีนะ เรานาจะเซ็ทอยูกนได้เลยละ” ไอ้หนวดชาติบอก กูพยักหน้าหงึกๆ
เห็นด้วยอยางยิง

ตอนที่ 2 น้องไอย เรื่องเสียว 18+

“วาไงน้องชาย มีหรือไมมี นี่กดึกมากแล้ว ถ้ามีกดีสักสองสามห้องกได้ พวกพี่จะได้เข้าพักเลย เหนื่อยเต็มที” กูไมต้องคิดกตอบวามีสิเว้ย ไม่มีห้องกต้อง ็มีล่ะวะงานนี้ กูรีบแวบกลับเข้าไปบอกไอ้จุก มันทําหน้าบ๊องแบ๊ว บอกกูวาไมมีห้องแล้ว ที่ยังวางกมีคนจองแล้วทังนัน กูเลยไลเตะมันออกไป “ไอ้เหีย กูบอกวาวางกต้องวางสิ มึงรีบไปเลย วอนส้นตีนซะแล้วนี่”

เมื่อทุกอยางเสร็จเรียบร้อย กูอาสายกระเป๋าให้อีไอย แตมันสะบัดหน้าพรึ่บ พูดห้วนๆ แบบมะนาวไมมีนํา “ไม่เป็นไร ฉันถือเองได้” อีไอยเดินฉับๆ ไป หนอยแนะ หน้าแตกเลยกู ไอ้หาจุกมันหัวเราะคิกคิก แต่ไม่เป็นไรเว้ย กูรีบเดินกลับเข้าไปในห้องของไอ้จุก กูตัวงีสันเลย

รีบคลิกเมาส์เลือกไปยังห้องที่ไอ้พวกกองถายมันพัก สองสามทีกูกเห็นอีไอยในหน้าจอ ฮะ ฮา คราวนีละมึง ขอดูอีนางแบบหัวสูงนี่ล่อนจ้อนหน่อยเถอะ อีไอยมันเข้ามาพร้อมกบผู้หญิงในกองถ่ายสองสามคน สงสัยคงแบงกนมานอนห้องนีมัง หัวรอตอกระซิก
กันเข้ามากูเห็นปากสวยๆ มันขยับไปขยับมาแล้วอยากยัดควยเข้าไปจัง จากนั ้นกูกเห็นอีไอยมันรื้อค้น

กระเป๋า หยิบผ้าเช็ดตัวเสือผ้าออกมา ควยกูลุกเด พอเห็นมันเดินเข้าไปในห้องนํา กูรีบกดเมาส์ยิกๆ
ปากกถามไอ้จุก
“เฮ้ย ไอ้จุก เลือกตรงไหนเป็นห้องนําอีหานี่วะ”

“แหะ แหะ ..พี่เปี๊ยก..เอ้อ..ผมไมได้ติดในห้องนําหรอก” มันพูดเสียงออยๆ
กูยกมือทึงผมตัวเองอยางขัดใจสุดขีด ร้องเสียงดังลัน
“ไอ้เหียจุก แล้วทําไมมึงถึงเสือกไมติดวะ” “แหม พี่ต้องไปดู ห้องนําเขาออกแบบมาทําให้ผมไมมีมุมติดเลยจริงๆ ให้ตายสิ พี่คิดเหรอวาผมไมอยาก
ติดนะ” ไอ้จุกโอดครวญ ไอ้เหียเอ๊ย สุดเซ็งเลยกู ตกลงคืนนันกูเลยได้แคดูอีไอยนอนหลับอยู่เป็นสุข

โอ๊ย ยิงเห็นอีนี่กูกยิงเงี่ยน กูจะต้องเย็ดอีไอยนี่ให้ได้โว้ย กูคิดในใจอยางหมายมั่นปันมือ ตลอดสองวันที่อีไอยไปถายแบบ กูกตามไปดูด้วยทุกครังด้วยความเงี่ยน อีเหียเอ๊ย ดูตรงไหนกสวย รูปรางถึงแมงจะผอมไปหนอย แตดูแล้วมันชวนให้ขยําขยีไปหมดทังตัว ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นอันทําอะไร นอกจากครุ่นคิดหาทางเย็ดอีไอยให้ได้ เพราะตลอดเวลามานี่อีไอยทําอยางกับกูเป็นไส้เดือนกิ้งกือยังไงยัง

งั้น กูงีแค้นสุดๆ แตวาคิดยังไงกยังคิดไมตก มองไมเห็นทางที่จะเข้าถึงตัวมันเลย เพราะนอกจากพวกกองถ่ายแล้ว อีไอยมันมีแฟนมาด้วย ไอ้เหี้ยนันมันชื่อโกตามอีไอยไม่ห่างเลย กูมองมันอยางสุดหมันไส้ ไอ้โกนี่แมงสํารวยสุดๆ แตงตัวหรูหราใส่นํ้าหอมราคาแพงจนกูอยากอ้วกทุกครั้งที่มันเดินผานจนได้กลิ่นจนพรุ่งนี้กองถายกบอีไอยจะกลับแล้ว

กูยังคิดไมตกเลยกลุ้มว่ะด้านหลังรีสอร์ทเป็นสวนกูเลยไปเดินเล่น
เผื่อจะคิดอะไรออกมัง่ กูหามุมสงบๆ ในสวนแล้วล้มตัวลงนอน คิดไปคิดมาเผลอหลับไปเมื่อไหรกไมรู้ กูมาสะดุ้งตื่น เพราะได้ยินเสียงหัวเราะอยูใกล้ๆ ใชแน เสียงอีไอยกบแฟนมัน ถ้าจะมาพรอดรักกนเว้ย กูเลย คอยๆ ขยับคลานไปยังต้นเสียง ไอ้เหียโก เข้าใจหาที่ลับตานะ กูวามึงคงคิดไมซื่อกบอีไอยแหง๋ๆ

ตอนนันกูเห็นอีชมพูกบไอ้โกนังปูเสื่อคุยกนจุ๋งจิง ขนาดเห็นแคต้นคอขาวผ่องเพราะอีไอยรวบผมขึ้นไปบน หัวมันกทําให้กูควยพองแล้ววะไอ้เหียโกมันคงเห็นบรรยกาศเป็นใจเว้ย กูเห็นแมงพยายามกอดอีไอยใหญ แตอีนางแบบหัวสูงนี่ทํา สะบัดสะบิงไมยอม อีเหีย แมงเลนตัวชิบหาย ไอ้โกพยายามอยูหลายครังกไมสําเร็จ จนกูได้ยินมันบน น้อยใจ อีไอยกหัวเราะเสียงหวานเชียว

ทําทาทางน่ารักฉอเลาะไอ้โกใหญ่จนไอ้โก่
ยอมรามือแต่โดยดี โธ ไอ้ควายเอ๊ย แคนีก็ไม่ มีปัญญา ถ้าเป็นกูเหรอ จับอีไอยเย็ดซะตรงนีเรียบร้อยไปแล้ว ตอนนั้นพอดีสมองกูคิดอะไรไปเรื่อย ไม่รู้ยังไงว่ะ ทุกอยาง มันปิงขึนมาจนกูยิมแกมแทบแตก อีไอย คราวนีละมึงไมพ้นควยกูแน

คืนนันกูคบคิดกบไอ้จุกทําเป็นขอเลียงฉลองสงไอ้พวกกองถาย ปิดห้องคาราโอเกะ เหล้ายาปลาปิงเลียงกน อยางไมอันเลยเว้ย ไอ้ควายพวกนันมันตามแผนกูไมทันหรอก ตางสนุกกนสุดเหวี่ยง ขณะที่อีชมพูนังรวมได้ ประเดี๋ยวกเสร็จ เพราะกูแอบใสยาในเครื่องดื่มของมัน สงสัยคงเริมมึนเว้ย กูมองอีไอยที่เดินเซกลับห้องกอน ด้วยควยที่แข็งปัง

มีผู้หญิงในกองถ่ายเดินมาส่งมาที่ห้องแล้วกกลับไปห้องคาราโอเกะใหม่กูยืนซุ่มอยู คาดว่าไอ้เหี้ยโกแม่ง ต้องโผลมาแน และกอยางที่กูวาไว้เลย กูเห็นมันเดินออกมาเคาะประตูห้อง สงเสียงพูดอะไรบางอยางกบอี ไอยพักหนึ่งกสายหัว กูเห็นมันงุนง่านไปๆ มาๆ หน้าห้องอีชมพูประเดี๋ยวกเดินกลับไป กูนังดูอีไอยอยู่ในห้องของไอ้จุกจนเห็นมันล้มตัวลงนอนไปได้ซักห้านาที ไมเห็นอีนี่ขยับเขยือนยังไง กยิม หวาน ฮะ ฮ้า เสร็จกูละมึง ไอ้จุกนังกะลิมกะเหลี่ยอยูข้างๆ “แหะ แหะ พี่เปี๊ยก แล้วผมละ” กูหัวเราะ

“มึงมีหน้าที่ต้องไปกวนไอ้พวกเหียนันอยาได้เข้ามาแหยมในห้องอีไอยเข้าใจ๋ ” ไอ้จุกหน้ามอย บนพึมพํา กูเลยไลเตะมันออกไป จากนั้น ฮะ ฮะ กูมีกุญแจสํารองเว้ย อาศัยตอนนันไมมีใครเพราะไปรวมกนที่ห้องคาราโอเกะหมด กูกแอบเข้าไปในห้องอีไอยสบายใจ
เฉิบ หลังจากลงกลอนเรียบร้อย กูกเดินยองๆ ไปยังอีไอยที่นอนระทวยอยูบนเตียง กลินตัวมันหอมฟุ้งไปทัว ห้องเลยวุ้ย

ในห้องปิดไฟอยูเว้ย มีแคแสงไฟเลือนๆ ลอดมาจากหน้าตางที่กูจัดการรูดมานปิดเอาไว้ แตกพอทําให้กูเห็นอี ไอยรางๆ ล่ะวะ เห็นมันนอนตะแคงหันหน้ามาทางกู ตาปิดสนิท ขนตายาวเป็นแพ กระพริบปริบๆ ไมรู้ฝัน ร้ายหรือไงหวา ไมเป็นไรเดี๋ยวกูจะทําให้ฝันดีเอง กูคอยๆ ถอดกางเกงออกจนลอนจ้อนควยผงาดแข็งออก ยาวเหยียดกาวโทงๆ ลงไปบนเตียง เตียงนอนไหวยวบทําให้อีไอยที่สงสัยยังนอนหลับไมสนิท สงเสียงพึมพําออกมา กูเห็นมันพยายามลุกขึ้น แตฤทธิ์ยาทําให้อีนี่โงหัวไมขึนเว้ย กูหัวเราะออกมาเบาๆ

คอยเคลื่อนตัวลงไปบนเรือนรางที่อบอุนนุมนิมของมัน อีไอยพยายามดิน เมื่อมือของกูเริมเฟ้นไปตรงนมเตง เต้าของมันกอนเพื่อน ฮะ ฮะ นุ่มนิ่มมันมือจริงๆ อีไอยสงเสียงพึมพําครวญคราง “นัน..โก..โก..ใชไหม…โก..จะทําอะไรนะ..หยุดนะ” ฮะ ฮะ กูลืมบอกไปวากอนเข้ามานี่กูแอบไปห้องไอ้โก ฉีดนําหอมของมันใสตัวกูจนฟุ้งไปหมดเลยเว้ย อยางที่กูคิดไว้เลย มืดๆ อยางนี บวกกบฤทธิ์ยากดประสาทอี ไอยมันต้องนึกวากูเป็นไอ้โกมาลักหลับมันแน

กูกเลยกระซิบแหบๆ ไปที่ข้างหูอีไอย “เป็นของโกเถอะนะ ไอยคนดีโกรักไอยมากเลยรู้ไหมจ๊ะ” อีไอยร้อง ไห้ออกมา พยายามผลักตัวกูออกไป ดีดดินสุดฤทธิ์เทาที่ตอนนีที่มันจะมีกาลังทําได้ กูควานจูบไปตาม ใบหน้าสวยหวานของมันอยางหื่นกระหาย lsdofwef มือยังขยําไปที่นมสองเต้าของมันไมเลิก ฮะ ฮะ เอาไปเลยอีไอยอยากมาหยิงกบกูดีนัก

ตอนที่ 3 น้องไอย เรื่องเสียว 18+

“ไม..ไมนะ โก..อยาทํากบไอยอยางนี..ขอร้องละ” อีไอยร้องครวญครางหวนไห้อยางนาสงสาร แตกูไมรู้สึก สักนิด เงี่ยนสุดขีดนะไมวา อีเหีย เอ๊ย นุ่มไปหมดทั้งตัวเลย กูจัดการถลกเสื้อยืดของมันออกไปก่อนเพื่อให้มือของกูเฟ้นคลึงไปตามร่างกายทอนบนของมันได้

น้องไอย เรื่องเสียว 18+

ถนัดๆ หนอย ทามกลางเสียงร้องไห้ครํ่าครวญของอีไอย จากนั้นเมื่อยกทรงมันถูกกระชากออกไป นมของ แมงกตกอยูในอุ้งมือของกูขยําคลึงอยางเมามัน ปากกูเลื่อนลงไปดูดดื่มหัวนมอยางกระหายหิว “อา..อา..โก..โก..อยา..อยา” อีไอยครวญครางไมเป็นคําพูด ตัวผอมๆ

ของมันยังพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการเฟ้นฟอนของกู ยิงดินกูยิงมันส์เรงบีบเรงคลึงดูดกดไปที่นมของ
อีไอยจนมันดินพราด

“อ๊า..อ๊า..โอ๊ย..ไอยเจ็บนะ..”
“เดี๋ยวกหายเจ็บจ้ะ ไอยของโก” กูกระซิบเสียงหื่น
ปากควานจูบไปที่ริมฝีปากนุมนิมของมันอีก คราวนี้กูฉกลิ้นลงไปพันกับลิ้นมันอย่างดูดดื่ม อีไอยครางเสียง
สันอู้อี มือไม้ของกูควานเปะปะไปตามหน้าท้องเนียนนุ่มของมัน สอดไปตามขอบกางเกงนอนขายาวที่อีไอย

ใส่จนเจอเนินหีของมันผานกางเกงในตัวจิ๋วจากนั้นกูก็เริ่มบีบคลึงไปอยางมันมือ
935 “อูย ทําไมของไอยมันนูนมันแนนอยางนีละจ๊ะ” กูครางกระเสา อีไอยดินใหญ ร้องไห้ออกมากระซิกๆ แตดิ้นไม่พ้นมือกูหรอก นิ้วกูแยงไถไปตามรองหีของมันอยางสนุก จนกูรู้สึกชืนๆ ที่เป้ากางเกงในของมัน “เป็นไง ไอยรู้สึกเสียวขึ ้นมาแล้วใช่ไหมจ๊ะ” อีไอยครางออกมาในความมืด เสียงร้องไห้ของมันคอยๆ
เงียบไปแล้ววะ
“ไอย..ไอยกลัวนะ..โกจ๋ า”

“ไมต้องกลัวจ้ะ คนดีของโก” กูหัวเราะ รีบฉวยโอกาสตอนที่เหยื่อกาลังงงๆ อยูระหวางความเสียวกบความ
กลัว กระชากกางเกงของมันลงไปจนกองที่ปลายเท้า ลําขาเรียวๆ ของมันกเลยตกเป็นเป้าให้กูเลื่อนลงไปจูบ
ไซร้อยางสุดเสียว

กูแหกขามันออกจนสุด หีที่เริมชืนๆ ของมันกร ็่อนอยูตรงหน้าให้กูฉกลิ้นลงไปฉึก ฉึก อีไอยสะดุ้งวาบ วาบ
ส่งเสียงครวญครางออกมาอยางเสียวซ่าน

ฮะ ฮะ เป็นไงละอีดอก กูกระชากดังปึก กางเกงในของอีไอยกขาดติดมือกูออกมา กูเหวี่ยงกระเด็นไป กอนฝัง
หน้าจูบไซร้ไปตรงเนินหีของมันเต็มๆ

แลบลินเลียนําเงี่ยนที่เอ่อซึมออกมาอยาง ่เอร็ดอร่อย อีไอยบิดสะโพกมันไปๆ มาๆ อยางรัญจวนใจ สองมือ
เริมคลําไปที่หัวของกู แล้วแอ่นหีเข้าหาหน้ากูอยางสุดจะกลั้น
“โอย ไอยเสียวจังเลย โกจ๋า”

กูหัวเราะเสียงหื่น ระดมทังนิวทังลินลงไปในรองแคมของอีไอยอยางชํานาญ สร้างความกระสันซ่านให้กบ ั
มันจนบิดสายไปมา ขนงีลุกไปทัวตัว ปากครวญครางไมหยุด ไมหลงเหลือความคิดจะขัดขืนกูแม้แต
น้อย แอนหีเสนอให้กูแลบเลียบีบคลึงอยางเต็มอกเต็มใจเชียวมึง กูกมันส์ไปเลยนะสิ
arjbjfmw3ntzmsa76g

กูไซร้มันไปเรื่อย จนในที่สุดอีไอยกสะท้านเฮือก เฮือก เหมือนกบถูกไฟจี ควานเปะปะไปตามผ้าปูที่นอนมือ
เกร็งแนน สงเสียงร้องอองมาดัง อา อา อา กูกรู้ละวาแมงคงใกล้จะถึงที่ เลยผละหน้าออกมาก่อน อีชมพูรอน
หีตามมาเลยเว้ย ครวญครางเสียงสันสะท้าน

ตอนที่ 4 น้องไอย อ่านเรื่องเสียว 18+

“ซี๊ด..ซี๊ด..เสียวจัง..โกอยาหยุดสิจ้ะ.” กูหัวเราะ ยัดหัวถอกบานคลํ าของกูถูไถไปที่รองหีที่ชุมไปด้วยนํ ้าลาย
ของกูและนําเงี่ยนของมัน

อีชมพูกาลังเสียวสุดขีดไมทันคิดอะไรกแอนหีขึนสู้ควยของกูโดยไมรู้ตัว กูกเลยกดเข้าไปเต็มๆ นะสิ มัน
สะดุ้งเฮือก รางผอมๆ ของมันดินพราด พยายามผลักกูออกไป
“โอ๊ย เจ็บ..จัง อยางนี..ไมเอา” แตสายไปแล้วเว้ย หัวถอกกูผลุบเข้าไปแล้ว ฟิตจริงๆ อีไอยนี่ กูรีบอัดกระเด้า
เข้าไปอีก พอหัวถอกกูทะลวงเยื่อบริสุทธิ์ในชองหีมันขาดกระจุย กูกร้องเสียงกระเสา
“โอ ไอยยังซิงๆ เลยอยูนี่จ๊ะ”

อีไอยคงได้คิดวามันเพิงเสียความสาวให้กู เลยร้องไห้สะอึกสะอืนออกมาอีกครัง พยายามหยิกขวนกูใหญ่
“โก..โก ..ทําไมทําอยางนี” กูหัวเราะ ตอบคําถามมันด้วยการอัดกระเด้าเข้าไปอีกอยางสุดแรงจนควยกูหาย
มิดเข้าไปในร่องหีมันจนหมด อีไอยร้องโอ๊ก สะท้านเฮือก นํ้าตาไหลพรากออกมาอยางเจ็บปวดพยายามดิ้น
รนสุดชีวิต แตกูไม่สนใจถอนควยออกมาปริ่มๆ แล้วกระเด้าเข้าไปใหมสุดแรงเกด ปึก ปึก
ปึ้ก กูวนเวียนทําอยูอย่างนั้น จนอีไอยหมดปัญญาหนี

ในที่สุดกนอนแบบให้กูกระเด้าแตโดยดี แตมันยังคงร้องไห้ครางดัง ฮือ ฮือ อยูวะ ทาทางหีแมงคงยังไมคุ้น
กบควยกู ไม่เป็นไรหรอก อีดอกเอ๊ย เดี๋ยวกชินไปเอง

กูเริมเรงเครื่องกระเด้าใหญ หีอีนี่โคตรฟิตเลย กูรู้สึกเสียวขึนๆ จนรู้สึกแล้ววะคงกลั้นได้อีกไมนาน ่
“อา..อา.” อีไอยครางออกมาทุกครังที่กูโถมกระแทกควยลงไป บิดกายไปมาอยางเจ็บปวดรวดร้าว
สองมือเปะปะทุบไปตามที่นอนเป็นการระบายความเจ็บ กูหัวเราะ ฮะ ฮะ

กมหน้าลงไปดูดดื่มกบหัวนมที่กาลังเด้งไปเด้งมาอยางอรอยเชียวมึง อีไอยร้อง ซี๊ด ซี๊ด เมื่อกูขบฟันไปที่
หัวนมมันแล้วทึงใหญ
“โก..โก…ไอยเจ็บ..”
“เดี๋ยวกหายเจ็บจ้ะ คนดีของโก” กูบอก ขยุ้มมือเค้นคลึงไปบนสองเต้ามันใหญ สวนควยกกระเด้าไมหยุด
อีไอยบิดไปบิดมาบนเตียง ร้องไห้ครวญคราง กูกยิงกระแทกหนักเข้าๆ จนนําเชือของกูเดือดพลาน

เตรียมพร้อมที่จะระเบิดออกทุกเมื่อ
japanesepussyporn-com
อีไอยได้ยินเสียงกูหอบหายใจคราง พร้อมกบเรงกระเด้าแมงถี่ถี่ ถ้าจะรู้เว้ยวากูจะถึงที่แล้ว มันกระซิบบอกกู
เสียงแผว “โก..อยา..ปลอยข้าง..ใน..นะ..ไอยกลัวท้อง” กูหัวเราะ ฮา ฮา ขยุ้มไปที่โคนขานุมนิมของมันแหก
ออกไปจนสุด อัดควยกูเข้าไปสุดแรงกอนจะระเบิดนําเมือกเข้าไปในรองหีของมันสุดๆ อีไอยกรีดร้อง

ออกมา แตทุกอยางกสายไปแล้วเว้ย รางที่งดงามสุดยอดของมันออนเปียกเหมือนกบลูกโป่งถูกปลอยลม
นอนแบบระทดระทวยสะอึกสะอืนออกมาอยางเจ็บชํานําใจ กูยิมออกมาอย่างสะใจ ยังคงควงควยกระแทกหี
ของอีไอยไม่หยุด กูพยายามเค้นนําเชือออกมาทุกหยดหยาดเพื่อให้อีไอยซึมซับไปให้มากที่สุดเทาที่จะมาก
ได้ กอนกูจะทิงตัวนอนทาบไปบนรางนุมนิมของมัน ระดมจูบไปที่ใบหน้าที่กาลังนองด้วยนําตาของอีไอย

“โกจ๋า..ไอยกลัว” มันครวญคราง กูไม่สนใจจูบอยางเดียว
บดขยีริมฝีปากนุมนิมของมัน สอดลินเข้าไปดูดลิน
ของอีไอยอยางดูดดื่ม
สองมือกคลึงไปที่นมที่เตงเต้าอยางเมามัน มาถึงตอนนี้ดูทาอีไอยมันคงรู้ตัวว่าไม่มี
อะไรต้องเสียอีกแล้ว พอถูกกูเล้าโลมด้วยเชิงชายไมหยุด ประเดี๋ยวหนึ่งวงแขนมันกเริมกอดรัดกูตอบวะ
ลําขาเพรียวสวยของมันตวัดรัดไปที่สะโพกกูแนนเลย อีไอยส่ายโคกไปมาอยางรัญจวนใจ

ตอนที่ 5 น้องไอย อ่านเรื่องเสียว

กูกดฟันเลยวะ ควยที่เพิงพนพิษไปหยกๆ แข็งปังขึนมาอีกอยางรวดเร็ว กมลงดูดไปที่หัวนมด้วยซ๊วบ ซ๊วบ อี
ไอยครางฮือ ฮือ สุ้มเสียงนารักชิบหาย กูเลยให้รางวัลด้วยการจูบใบหน้าสุดสวยของมันอยางมันเขียว

กอนจะผละออกมาควานไปที่กางเกงของกูที่กองอยูปลายเตียง ล้วงของที่กูเตรียมมาไว้สําหรับจัดการอีไอย
โดยเฉพาะ มีสายรัดตาแบบที่เอาไว้ใช้ปิดตานอนหลับนันแหละ แล้วกกุญแจมือ กอนอื่นกูสวมสายรัดตาให้
อีไอย มันดินดุกดิก ถามกูเบาๆ
“โกทําอะไรจ้ะ…” กูหัวเราะไม่ตอบอะไรเว้ย เพราะดูเหมือนมันจะสร่างจากฤทธิ์ยาแล้ว เดี๋ยวจับกูได้เสียแผน
หมด กูรีบพลิกมันให้ควํ่าลง จูบไปตามแผนหลังขาวนวลเนียนของอีไอยเป็นการปลุกระดมความเสียว

จนอีไอยตัวงีสันระริกๆ ออนเปียกเป็นขีผึงถูกไฟลน ส่งเสียงครางออกมาอยางรัญจวนใจ
กูเลยรีบดึงมือของมันขึ้นไปสอดกบเสาเหล็กตรงหัวเตียงก่อนใช้กุญแจมือถือล็อคเอาไว้

คราวนีอีชมพูชักตกใจเว้ย แตไมมีปัญญาดินหลุดหรอก มันถามปากคอสัน ่
“โก..โกจะทําอะไรไอยนะ” กูไมตอบรีบเผนไปที่ประตู เปิดแง้มๆ ออก นันปะไรไอ้เหียจุกยืนกะลิมกะเหลี่ยรออยูแล้ว พอกูเปิดประตูมันกพรวดเข้ามา ยกนิ้วทําสัญญาณวาโอเค ให้กูกอนจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ลนลานถอดกางเกงออกจนล่อนจ้อนทําทาจะโถมเข้าไปหาอีชมพูที่นอนควํ่าตูดกระดิกอยูบนเตียง

กูรีบดึงมันเอาไว้กระซิบไปที่ข้างหูมึงแนใจนะวาครบทุกคน” ไอ้เหียจุกปิดปากหัวเราะ กระซิบตอบกู แนสิพี่ มอยกระรอกไปหมดแล้ว กว่าจะตื่นก็ตอนสายๆ มั้ง”กูเปิดไฟห้องสวางโร คราวนีเห็นตัวขาวๆ ของอีไอยถนัดตา ไอ้เหียจุกที่ตอนนีควยของแมงแข็งเดราวกบทวน ทะยานเข้าไปทีเดียวก็จ่อหัวถอกบานคล้ำของมันพรวดไปที่หีของอีไอยที่ยังเปียกๆไปด้วยนํ้าเมือกของกูกบเลือดสาวของมัน

อีไอยไมรู้สักนิดวาคนที่จอควยกบหีมันเป็นใคร ร่อนหีน้อยๆของมันรับการถูไถจากไอ้เหียจุกแตโดยดี ครางออกมาเบาๆอยางเสียวซาน “ไอยเสียวจัง..โกจ๋า” กูหัวเราะ มองไอ้เหียจุกขยําขยีไปที่แกมก้นของอีไอยอีกครั้ง กอนจะยัดควยของมันทะลวงเข้าไปในหีที่ร่อนอยูตรงหน้ามันอย่างแรง อีไอยสะท้านเฮือก แหงนหน้าครางออกมาอยางเจ็บปวดไอ้เหียจุกไมสนใจกระเด้าตอกระแทกถี่ถี่ อัดควยมันหายเข้าไปในหีของอีไอยหมด กอนจะกระเด้าเข้าๆออกๆ อยางเมามันเสียงครางของอีไอยขาดเป็นช่วงๆ ตามแรงกระแทกของไอ้จุก อา..อา….อา…โอว…โอว..โก..โก..โก..จ๋า.”

ไอ้เหียจุกมันกดฟันแนน พยายามไม่ส่งเสียงอะไรออกมาแตความเสียวสุดยอดกยังทําให้มันหลับตาสงครางหลุดออกมา พรึ่ด พรึ่ด อยางหฤหรรษ์ กูยิมกริม มองดูอีไอยนางแบบหัวสูง ถูกไอ้จุกเย็ดอยูตรงหน้าอยางสะใจพักหนึ่งอีไอยมันคงเสียวได้ที่ กูเห็นกนงอนๆ ของมันส่ายกระดิกกระแทกตอบควยไอ้จุก สงเสียงครวญหวนไห้อยางรัญจวนใจสุดขีดโอว์..โอว์..อา…อา” ไอ้จุกสงเสียงครางออกมาผสมกบเสียงของอีไอย

แตตอนนีสงสัยอีไอยกาลังเตลิดเปิดเปิงจนไมทันสังเกตวาเสียงของไอ้จุกมันแหบห้าวอยางกบลอแตกเอาแตแอนกนกระแทกควยไอ้จุก แหงนหน้าตัวสัน รํ่าร้องครวญครางอยูเทานันไอ้จุกเอนตัวทาบไปกลางหลัวขาวเนียนของอีไอย ควานมือลงไปบีบเคล้นนมของมันที่ห้อยแกวงไปๆ มาๆอยางเมามันแม่งดันกดไปที่ต้นคอขออีไอยด้วย เสียงมันขบกดดังฮึ่มฮึ่ม อยางมันเขียว อีชมพูตัวสันระริกๆสงเสียงครางระคนกนระหวางความเจ็บกบความเสียว ฮือ ฮือ …โอว์..อา…”

ไอ้จุกควงควยถล่มหีอีไอยได้อีกพักหนึ่ง แมงกสูดปาก เรงเครื่องกระเด้าถี่ยิบ กูมองกรู้วามันคงใกล้ถึงที่แล้ว ตอนนั้นอีไอยเองก็ใช่ย่อย ตัวสั่นร่านระริกๆ สงเสียงครางแหลมดังขึนๆ สายกนกระแทกตอบควยไอ้จุกไมคิดชีวิต และในที่สุดทังไอ้จุกกบอีไอยกถึงสวรรค์ไปพร้อมๆ กน เสียงร้องครางระงมอีไอยหมดสภาพ เขาออนฟุบควํ่าไปกบเตียง อ้าปากนอนหอบหายใจออกมาอยางเหน็ดเหนื่อยสุดขีด

โดยมีไอ้จุกทิงตัวตามไปติดๆ มันยังกระเด้าตอเสียงดัง ปึก ปึก ปึก เมื่อหน้าขามันกระแทกเข้าใส่กนกลมๆของอีไอย หลังจากไอ้จุกเค้นนํากามของมันออกไปจนทุกหยดหยาดแล้ว มันกถอนควยออกมานังงแปะบนพื้นตาปรือเหมือนเมายาบ้า ยิมเผลยกนิวโป้งให้กูกูยิมเดินเข้าไป ควยแข็งเด่พร้อมออกรบอีกรอบ ทิงตัวลงด้านหลังอีไอยที่นอนหมดสภาพบนเตียงกูขยุ้มไปที่เอวนุมนิมคอดกวของมันยกอีไอยขึนมาคลานบนเตียงอีกครัง มันครางเบาๆ สงเสียงแผวล้าโกจ๋า..ไอยเหนื่อย..ไม่ไหวแล้ว”

กูไมสนเว้ย ถางขาออนอีไอยให้แหกกว้างออก หีของมันตอนนีบวมตุยเลยวะกูเลียนิวตัวเองให้ชุมๆ กอนถูไถไปตรงรองกนขาวๆ ของมัน กูทําช้าๆ แบบคอยเป็นค่อยไป ทําให้อีไอยครางออกมา อือ อือ รางทอนบนมันฟุบหอบไปบนเตียง โกงตูดให้กูเลนอยางเสียวซาน แตพอกูจิมนิวพรวดไปที่รูตูดมัน อีนางแบบร้องโอ๊กเลย สายกนหนีเป็นพัลวัล “โอ๊ย โก..ทําอะไรนะ” กูหัวเราะในใจ กูจะเย็ดตูดมึงนะสิ อีไอยสภาพของมันตอนนีไมมีปัญญาหนีกูวะ กนกลมๆ ขาวผองของมันดีดดิ้นได้อยูพักเดียว ก็หมดทาเมื่อถูกหัวถอกอันทรงพลังของกูคอยๆ แหวกรูขี้มันเข้าไปจนได้

โอ๊ย..โกจ๋า..ไอย…เจ็บ….โอ๊ย..โอ๊ย” เสียงครางมันสันกระตุก เฮือก เฮือก เมื่อกูเริ่มกระแทกสะโพกเป็นจังหวะๆ ตอกลิมควยของกูเข้าไปรูตูดอีไอยทีละนิวๆ จนในที่สุดจมหายเข้าไปจนมิดด้ามกล้ามเนือทัวรางอันผอมบางของมันเกร็งกระตุกอยางเจ็บปวดสุดขีด กูขยุ้มมือไปตรงสะโพกผายนุ่มนิ่มของมันเป็นหลักยึดก่อนจะถอนควยออกมาปริ่มๆ รูขี แล้วอัดกระแทกเข้าไปใหม อีไอยสะท้านเฮือกครวญครางหวนไห้ช้าๆ..หนอย..โก..ไอยเจ็บ” เออ เดี๋ยวกหายเจ็บเว้ย กูคิดในใจ อัดกระเด้าเข้าไปใหม

วนเวียนไปเรื่อยๆจนควยของกูเริมสาวคลอง สักพักหนึ่งอีไอยมันกดฟันแนน พยายามส่ายกนร ้่อนขึ้นรับการเย็ดของกูอยางถึง ่ใจ อยางนีกสนุกสิวะ กูกระเด้าพับ พับ อยางเมามันเชียวมึงกูกมลงมองรูขีของอีนางแบบนี่แหกถางออกเพื่อรับควยกูอยางสะใจ ขยํากนมันกระแทกหนักขึ้นๆ อีชมพูสายหัวที่มีผมเผ้ายาวสลวยของมันไปๆ มาๆ บนเตียงอยางรัญจวนใจ อีเหียเอ๊ย กูจะออกแล้วมึง แตกอนที่กูจะถึงที่

อีไอยมันไปกอนแล้ววะ กูเห็นแมงครางเสียงกระเสา ตัวงีเกร็งกระตุกวาบๆ รูตูดของมันตอดควยกูถี่ถี่ เหมือนกบเด็กดูดนมแม อีไอยร้องลันราวกบกระหรี่รานสวาท อา..อา..โกจ๋า ทําแรงๆ เลย..ไอยเสียว” ได้เลยอีดอก กูเรงเครื่องอัดควยเข้าไปเต็มสปีดในที่สุดนําเชือที่สังตรงมาจากไขของกูกระเบิดพรวดเข้าไปในตูดของอีไอยอยางกบทํานบแตก กูทนไมไหวต้องแหกปากร้องครางออกมาอยางเสียวสุดยอด

ดีที่ตอนนันอีไอยมันกคงกาลังเสียวสุดขีดพอๆ กบกูเลยไมทันได้ฟังเสียงกูชัดๆ จากนันทังอีไอยกบกูกฟุบไปกบเตียงอยางหมดเรี่ยวหมดแรงกูงีเขาสันพับพับเลยตอนที่ถอนควยออกมาจากรูตูดมัน ไอ้เหียจุกแมงยองเข้ามาสะกดกู ควยของมันแข็งเดขึ้นมาอยางทวนตาเบิงจ้องไมหางจากรูตูดของอีไอยที่ถูกกูเบิกทวารเป็นครังแรก น้ำลายไหลยืดออกมากูยิมลุกเดินออกไปให้ไอ้จุกทิงตัวลงแทนที่ อีไอยที่กระปลกกระเปลียสุดขีด

ถูกไอ้จุกยกตูดตั้งขึ้นอีกครั้งพอหัวถอกมันเริ่มดุนไปที่รูขี้ของอีไอย อีนางแบบร้องครางอยางออนล้า กระซิบเสียงแผวสะท้านไอยไมไหวแล้ว..โกจ๋า”ไอ้จุกไมสน หาตําแหนงจนได้ที่ กกระแทกควยพรวดเข้าไปในรูขีของอีไอยอยางแรง อีไอยไมมีปัญญาหลบหนีไปไหนได้ กเลยต้องโกงตูดปลอยให้ไอ้จุกเย็ดตามความพอใจ ได้แตครางออกมา ฮือ ฮือ เทานั ่้น กูยิมยองผองใสอยางสะใจ ใส่กางเกงแล้วผลุบออกไปจากห้อง

น้องไอย เรื่องเสียว 18+ ตอนจบ

ทิงให้ไอ้จุกเลนกบของเลนชินงามของมันไปกูเดินไปตรวจสภาพของไอ้พวกกองถายหน้าโงทังหลาย ที่แมงยังนอนระเกะระกะอยูในห้องคาราโอเกะเพราะเมายาที่กูให้ไอ้จุกผสมในเหล้ายาปลาปลิงที่พวกมันแดก กูหัวเราะเดินไปตบหน้าหลอๆ ของไอ้โกที่สลบเหมือดไอ้โก..โทษทีนะเว้ย ที่กูเปิดซิงแฟนมึงไปแล้ว” ดูจนเรียบร้อย กูกกลับไปที่ห้องอีไอย ตอนนันไอ้เหียจุกเสร็จไปเรียบร้อย กาลังนังแปะอยูปลายเตียง PGSLOT

หอบหายใจเฮือก เฮือก เหมือนกบไปวิงมาราธอนมายังไงยังงันเหงื่อไหลโทรมตัว สวนอีไอยหมดสภาพนางแบบหัวสูงเลยเว้ย นอนควํ่าขาถ่างอยูบนเตียงรูตูรูหีกลวงเบ้อมีนํ้ากามเกรอะกรัง กูเข้าไปดูใกล้ๆ เห็นมันฟุบนิงนอนหายใจรวยริน สงสัยสลบไปแล้ววะก่อนที่กูกะไอ้จุกจะไปหิวไอ้โกที่ยังสลบไสลไมได้สติเข้ามานอนข้างๆ อีไอย

จัดการถอดเสื้อผ้ามันไปจนหมด จากนั้นก็ช่วยกนจัดให้อีไอยกับไอ้โกนอนกอดก่ายกันอย่างสุขสมเชียวมึงฮะ ฮะ เจ๋งชิบหายกูกบไอ้จุกหัวเราะกนท้องคัดท้องแข็ง เมื่อมองเห็นจากกล้องวีดีโอวาไอ้เหี้ยโกมันตื่นขึ้นมางงๆ แล้วสะดุ้งโหยงเมื่อพบวามันกาลังกอดอีชมพูอยู แตมันคงเงี่ยนจัดกับเรือนร่างที่มันคงคลังไคล้มานานพักหนึ่ง jokergame

หลังจากที่มันหันรีหันขวางอยางไมรู้ที่จะทําอะไร กูกเห็นแม่งตัดสินใจเฟ้นไปตัวอีไอยอยางมันมือเชียว จากนั้นไม่นานอีไอยกนอนแบบขาถ่างให้ไอ้โกกระเด้าควยใสอยางเมามัน ไมรู้ไอ้เหียโกมันจะรู้หรือเปล่าวะทําไมหีอีไอยนั้นผ่านควยมาแล้วไม่ต่ำกวายี่สิบ แต่ดูท่ามันก็ยังเย็ดอีไอยอย่างสนุกอยู่

พักหนึ่งอีกไอยเริมรู้สึกตัวแอนหีกระเด้งขึนรับไอ้โกอยางเสียวซานเชียว กอนในที่สุดพวกมันทังคูจะถึงสวรรค์ครรไลยนอนกอดก่ายกนหอบหายใจจนตัวโยน กว่าที่พวกกองถ่ายที่ฟื้นขึ้นมาตอนสายกว่าๆกูเฝ้าดูไอ้โกกบอีไอยมันเอากนตั้งหลายยก

กอนที่ไอ้โกมันจะรีบหลบไปจากห้องอีไอย เพื่อไมให้ใครเห็น แตถึงตอนนันไอ้โกมันเอาอีไอยทังหีทังตูดทําลายหลักฐานที่พวกกูทํากบอีนางแบบหัวสูงไปหมดแล้วเว้ยอีไอยมันเดินทางกลับไม่ไหว เพราะระบมหีระบมตูดจนไข้ขึ้น พวกกองถายเลยพากนกลับไปกอน ทิงให้โกอยู่เฝ้าไข้อีไอยต่อ

กูกบไอ้จุกกเลยได้ดูหนังสดที่ไอ้โกพยาบาลอีไอยโดยการจับเย็ดอยางเมามันแทบไมปลอยให้อีนางแบบนี่ได้
พักผอนหายใจหายคอเชียวมึง

เรื่องเสียว 18+ สนับสนุนโดย : Slotxo, slot, สล็อตสล็อต ออนไลน์EpicwinEpic win AMBBET

อ่านเรื่องต่อไป>>

Author: admin